Żyrafa Żyrardów

Walne zebranie stowarzyszenia

W dniu 17 grudnia odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia. Z racji tego, że upłynęły trzy lata działalności stowarzyszenia, tegoroczne walne zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na spotkaniu omówione zostały wszystkie bieżące sprawy oraz nadchodzące plany stowarzyszenia. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie za miniony okres i udzieliła absolutorium obecnemu Zarządowi. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrany został…