Członkowie

Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności skupia łącznie 22 członków. Chcesz do Nas dołączyć? Dowiedz się jak to zrobić.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zastępca prezesa Skarbnik
Jacek Mitrowski Michał Matysiak Łukasz Orzeszyna
Jacek Mitrowski Michał Matysiak Łukasz Orzeszyna

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Wiceprzewodnicząca Członek komisji
Michał Kruk Aleksandra Kruk Paweł Matysiak
Michał Kruk Aleksandra Kruk Paweł Matysiak