Żyr.A.F.A. rośnie w siłę

Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności w miesiącach wrzesień – listopad 2014 realizuje projekt „Żyr.A.F.A. rośnie w siłę”, który jest współfinansowany z rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mazowsze Lokalnie”.

Program FIO „Mazowsze Lokalnie” skierowany został do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które funkcjonują na obszarze województwa mazowieckiego. W swojej idei program ten zakładał możliwość udzielenia mikro dotacji w wysokości do 5 tyś. złotych na jeden z dwóch kierunków działania, mianowicie inicjatywy oddolne lub rozwój organizacji. Członkowie stowarzyszenia „Żyrafa Żyrardów” złożyli dwa wnioski o dotację: „Żyr.A.F.A. rośnie w siłę” oraz „Bezpiecznie na wodzie i na lądzie”, z czego pozytywną ocenę merytoryczną uzyskał ten pierwszy. Na liście rankingowej, zawierającej łącznie 665 wniosków, wniosek „Żyr.A.F.A. rośnie w siłę” znalazł się na 12 miejscu(!), zdobywając 38,5 na 40 możliwych punktów, w efekcie uzyskując dotację w pełnym wnioskowanym wymiarze.

Nasz projekt „Żyr.A.F.A. rośnie w siłę” zakłada udział członków Stowarzyszenia w trzech szkoleniach dotyczących prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do prawidłowego i należytego przeprowadzania imprez rekreacyjno-sportowych, tj. apteczki wraz z wyposażeniem, kamizelki odblaskowe, aparat fotograficzny, krótkofalówki i nawigacja GPS. Łączny koszt projektu to 5120,96 zł, z czego dofinansowanie w ramach FIO „Mazowsze Lokalnie” wynosi 4320,96 złotych (procentowy udział dofinansowania to 84,4%).

Logo FIO ML_sprzet

Uczestnictwo w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia umiejętności i wiedzy członków Stowarzyszenia, co przełoży się na rozwój organizacji, jego sprawniejsze funkcjonowanie i skuteczniejsze działanie w przyszłości. Ponadto udział w szkoleniach z zakresu prawa i księgowości pozwoli członkom Stowarzyszenia nawiązać nowe kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi, wzmocnić współpracę z mieszkańcami powiatu żyrardowskiego oraz lepiej dostosować własną ofertę do lokalnych potrzeb.

Zakup niezbędnego sprzętu pozwoli z kolei zwiększyć poziom bezpieczeństwa, komunikacji i organizacji w trakcie imprez rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie, zarówno na dużych obszarach miejskich, leśnych, jak i górskich. Kamizelki odblaskowe wydatnie wzmocnią widoczność uczestników podczas rajdów rowerowych, biegów masowych i narciarskich, bądź spływów kajakowych. Krótkofalówki oraz terenowa nawigacja GPS przyczynią się z kolei do właściwego kontrolowania bieżących wydarzeń podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wyżej wymienione efekty realizowanego projektu będą miały charakter trwały i długookresowy, przynosząc członkom Stowarzyszenia i uczestnikom jego wydarzeń wiele pożytku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *