Kontakt

Zapraszamy do kontaktu na e-mail: kontakt@zyrafazyrardow.pl

Adres Siedziby:
Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności
ul. Dolnośląska 8a
96-300 Żyrardów

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: 74 1140 2017 0000 4102 1306 3230

NIP Stowarzyszenia: 838-184-64-29